Akcija ‘Ramazan 2019’

Poštovani prijatelji,
Fondacija Svjetlost i ove godine organizuje akciju skupljanja novčanih sredstava za organizovanje iftarskih posjeta povratnicima te organizovanje iftara za studente i učenike.
Svi koji žele biti dio ove akcije mogu to uraditi na sljedeći način:
– uplatom određenog broja iftara,a cijena jednog iftara je 10KM
– ugošćavanjem na iftaru određenog broja studenata i učenika u privatnim prostorijama
– uplatom određenog broja iftara u restoranima za studente i učenike