O NAMA

 

web2

Fondacija za unaprijeđenje obrazovanja i kulture “SVJETLOST”

Adresa: Goraždanska 29A, Lukovo polje, 72 000 Zenica
 

Fondacija “Svjetlost” je neprofitabilna, nevladina i nepolitička organizacija koja djeluje na području ZE-DO kantona, bavi se unapređenjem kulture i obrazovanja.

Fondacija svoj rad zasniva na načelima humanosti, tolerantnosti, nepolitičnosti i nediskriminacije po bilo kojoj osnovi.

Osjećajući potrebu da unaprijedimo obrazovanje i kulturu, kao vrlo važne segmente života, Fondacija „Svjetlost“ učinit će sve da ostvari postavljenje ciljeve, koji pored navedenog uključuju i sljedeće:

•  Zalaganje za obezbjeđenje uslova za što kvalitetnije i efikasnije obrazovanje učenika i studenata;

•  Zalaganje za stvaranje pozitivne atmosfere i okruženja za što lakše, bolje i učinkovitije sticanje znanja i određenih zvanja;

•  Unapređenje zajedničkih duhovnih, kulturnih i tradicijskih vrijednosti čovjeka;

•  Unapređenje komunikacije među ljudima različitih društvenih i kulturnih profila te uspostavljanje pozitivnih veza među njima;

•  Promocija  i razvoj kulture davanja, jačanje svijesti o socijalnoj odgovornosti i

•  razvoj socijalnog poduzetništva, izgradnjom socijalnog kapitala u zajednici te

•  razvijanjem vlastite i samoorganizirane ekonomske mogućnosti;

• Podrška poboljšanju uvjeta školovanja mladih ljudi;

•  Promocija i razvoj nauke i obrazovanja;

•  Zaštita, promocija i unapređenje čovjekovog psiho-fizičkog zdravlja;

•  Promocija i zaštita porodičnih vrijednosti;

• Zalaganje sa smanjenje siromaštva.

 

Djelatnost Fondacije  obuhvata:

•  stipendiranje učenika i studenata;

•  organiziranje druženja, seminara, kurseva, tribina, panel-diskusija, radio i TV emisija, okruglih stolova, debatnih grupa, javnih skupova, internet foruma, video-konferencija i drugih javnih manifestacija

•  saradnja s vjerskim ustanovama i zajednicima na polju promocije i unapređenje što kvalitetnijeg obrazovanja;

•  organiziranje raznih vidova humanitarnih akcija i aktivnosti radi prikupljanja sredstava od pojedinaca i institucija u zemlji i inozemstvu, a u vezi sa ostvarivanjem ciljeva Fondacije;

•  izdavanje publikacija, audio i videozapisa, periodike, brošura, kataloga i drugih materijala edukativno-odgojnog karaktera, u vezi sa realizacijom ciljeva Fondacije;

•  formiranje centara, studentskih kuća i domova, dječijih obdaništa i dr.  u okviru zakonskih regulativa, kulturnog, odgojnog i obrazovnog karaktera;

•  formiranje savjetovališta, biblioteka, kiraethana(caffe-čitaonica), klubova, fonoteka, videoteka, galerija, izložbi, ferijalnih domova itd.;

•  uspostavljanje saradnje sa domaćim i stranim fondacijama i udruženjima, istih ili sličnih ciljeva, radi međusobnog pomaganja, kroz slobodnu razmjenu i protok ideja, ljudi i materijalnih dobara;

•  uspostavljanje saradnje, u okviru zakonskih regulativa, sa ustanovama, institucijama, te privrednim subjektima i njihovim asocijacijama u vezi ostvarenja ciljeva Fondacije;

•  pronalaženje socijalno ugroženih pojedinaca i porodica, te pružanje svakog vida pomoći istima.