STIPENDIJE

Poštovani,

Fondacija Svjetlost omogućuje stipendiranje učenika/učenica i studenata/studentica na način da se u boravišnim prostorijama Fondacije “Svjetlost“ u Zenici korisnicima subvencioniraju troškovi smještaja i ishrane u toku školske godine.

Kriterij za sticanje prava na stipendiju su

  • Prethodni uspjeh u školi
  • Diplome o vannastavnim aktivnostima i uspjesima
  • Materijalno stanje u porodici
  • Intervju sa predstavnikom Fondacije.

Zainteresovani mogu se javiti putem naših kontakata ili popunjavanjem naše aplikacije (učenik/student):