Aplikacija za učenike

Ime Prezime Email Broj telefona

Adresa stanovanja (ulica, grad, kanton)

Adresa srednje škole koju planirate upisati (ulica, grad, kanton)

Uspjeh u IX razredu
Uspjeh u VIII razredu
Uspjeh u VII razredu
Uspjeh u VI razredu

Hvala na popunjenoj aplikaciji. Kontaktirat ćemo vas!